Image gallery
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Access and registration
 · 
Higher Education in Design

EEAASS Maturity Test

by

Multiplavictoruseradmin

Published on

12/05/2017

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación.

A esta proba poderán presentarse os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel ou equivalente, e non teñan superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e cumpran os 18 anos no 2017

A inscrición realizarase na secretaría da Escola entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o día 31 de maio, ambos os dous inclusive.

A proba de acceso realizarase o día 7 de xuño, ás 9.00 horas, no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela.

PDF da Resolución


Modelos de proba anos anteriores

Go to the news front page
Access and registration
 · 
Higher Education in Design
WATCH LIVE

EEAASS Maturity Test

12/05/2017
Multiplavictoruseradmin

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación.

A esta proba poderán presentarse os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel ou equivalente, e non teñan superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e cumpran os 18 anos no 2017

A inscrición realizarase na secretaría da Escola entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o día 31 de maio, ambos os dous inclusive.

A proba de acceso realizarase o día 7 de xuño, ás 9.00 horas, no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela.

PDF da Resolución


Modelos de proba anos anteriores

Video gallery

Image gallery

No items found.
No items found.
No items found.
Return to the news page →