FOTOGRAFÍA

ENSINANZA ARTÍSTICA PROFESIONAL

Presentación

Organización

Plan de estudos

Profesorado

Virginia Barros Angueira
mvirginiabarros@yahoo.es

Profesora da especialidade de Fotografía.

Licenciada en Belas Artes.

Armando García Ferreiro
armando@edu.xunta.es

Profesor de Belas Artes e Deseño pola especialidade de Fotografía.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade Complutense de Madrid.

Monserrat Gómez Bravo
mgbravo@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Medios Audiovisuais.

Licenciada en Ciencias da Información e Comunicación Audiovisual pola Universidade Complutense de Madrid.
Postgrao no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidad I pola Universidade Complutense de Madrid.

Juan Luis Luaces Fandiño
xoanluaces@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Audiovisuais.

María Nelly Rial Verde
rialverde@edu.xunta.gal

Mestra de taller de fotografía e procesos de reprodución.

César Taboada Varela
cesartaboadavarela@gmail.com

Mestre de Taller en deseño gráfico, procesos de reproducción e estampación, EASD de Ourense (1989).
Mestre de Taller en Artes Plásticas e Deseño.

Licenciado en Belas Artes (1995).  
Graduado en Artes Plásticas, Deseño en Interiores e Diseño Gráfico (1987).
4º Curso de Medicina (1986).
5 anos de prácticas en GRADES, empresa de Offset, serigrafía e publicidade, socio propietario (1989).

Bernardo Villanueva Fernández
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

FAQS

links e descargables