Catalina Alonso Rodríguez
catalina.alonso@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Historia da Arte.

Licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago.

Virginia Barros Angueira
mvirginiabarros@yahoo.es

Profesora da especialidade de Fotografía.

Licenciada en Belas Artes.

Álvaro Blanco Vázquez
alvaroblanco@edu.xunta.gal

Profesor de Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble.

Licenciado en Historia.
Técnico Superior en Deseño e Amoblamento.

Ofelia Cardo Cañizares
ocardo@edu.xunta.es

Catedrática de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Volume.

Licenciada en Belas Artes pola Universidade Politécnica de Valencia.

Luis Carreira Varela
luiscarreira@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade de Debuxo e Cor.

Licenciado en Filoloxía.

Marta Cousiño Gómez
mcousinho@edu.xunta.gal

Profesora de artes plásticas e deseño. Especialidade de Volume.

Técnica en artes aplicadas da escultura pola EASD Mestre Mateo.
Mestrado en Creación e Investigación en Arte Contemporánea pola Universidade de Vigo.

Javier Fernández Alonso
Javier.fernandez@edu.xunta.es

Mestre taller do Moble. Graduado en Artes. Especialidade Deseño do Moble.

Josetxu Fernández Cárcamo
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño Gráfico.

Talía Fernández Fernández
taliafernandez@edu.xunta.es

Profesora de artes plásticas e deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta.
Diploma de Estudos Avanzados (DEA) e Suficiencia Investigadora dentro do programa de doutorado “Patoloxía e restauración arquitectónica” do departamento de Construcións Arquitectónicas da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña.
Mestrado universitario en prevención de riscos laborais pola Universidade Francisco de Vitoria.

Docente de Deseño de Interiores na EASD Pablo Picasso.
Docente de Deseño de Produto na EASD Mestre Mateo.

Participación no Proxecto de Investigación para a rehabilitación e revitalización do Barrio das Flores (A Coruña) - Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña.
Colaboracións con estudos de arquitectura: Vier arquitectos, José Ramón Garitaonaindía de Vera, Arturo Franco Taboada e Freire e Vincent arquitectos.
Obras propias en colaboración coa arquitecta Andrea Fernández Fernández en zwei | estudio creativo.

Cosme Fernández González
cosme@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico

Título de Deseño na especialidade de Gráfico pola EASD Antonio Faílde, Ourense 2010.
Técnico Superior en Ilustración pola EASD Antonio Faílde, Ourense 2002.

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Jacobo Fernández Serrano
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Debuxo e Cor.

Antonio Ferreiro Rodríguez
tonho@edu.xunta.es

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Licenciado en Belas Artes.

Francisco J. Gaiteiro Pérez
frangaiteiro@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Barcelona.

Armando García Ferreiro
armando@edu.xunta.es

Profesor de Belas Artes e Deseño pola especialidade de Fotografía.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade Complutense de Madrid.

Xosé Manoel González Rivera
ribeira@edu.xunta.es

Profesor de Belas Artes e Deseño pola especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciado en Belas Artes na especialidade de Deseño pola Universitat de Barcelona.
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Premio Extraordinario de Doutoramento pola Universidade de Vigo.

Lois Guillán Santamaría
lois.guillan@edu.xunta.es

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño de Interiores.

Diplomado en Deseño de Produto pola EASD Mestre Mateo.
Técnico Superior en Deseño de Interiores pola EASD Mestre Mateo.
Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte pola Universidade da Coruña.

Monserrat Gómez Bravo
mgbravo@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Medios Audiovisuais.

Licenciada en Ciencias da Información e Comunicación Audiovisual pola Universidade Complutense de Madrid.
Postgrao no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidad I pola Universidade Complutense de Madrid.

Juan Luis Luaces Fandiño
xoanluaces@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Audiovisuais.

Miguel Ángel Mantilla González
mmantilla@edu.xunta.es

Profesor de Belas Artes e Deseño pola especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

Licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.
Doutor en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela.
Recoñecemento da Suficiencia Investigadora.

Néstor Martín Gulías
martingulias@gmail.com

Docente da especialidade de Debuxo Técnico do Ciclo Superior de Ilustración e das Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico.

Doutor en Belas Artes.
Docente na Universidade de Vigo.
Docente numerario de Educación Secundaria.
Catedrático de Debuxo Técnico.

Mª Laura Martínez López
marialauramartinezlopez@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Debuxo e Cor.

Licenciada en Belas Artes.

Elena Nieto Atanes
ena@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Medios informáticos.

Licenciada en Belas Artes. Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.
Curso de Postgrao da Universidad de Vigo, “Animación e páxinas web con Flashmx2004”.
Cursos de doutorado na facultade de historia de Ourense.

Lola Peláez Rivero
lolapelaez@edu.xunta.gal

Profesora de Belas Artes e Deseño pola especialidade de Deseño de Interiores

Arquitecta Técnica, especialidade Urbanismo e Control de Calidade pola Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña.
Arquitecta Superior, especialidade Urbanismo pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Diploma de estudos avanzados do 13 de setembro de 2010 polo Departamento de Historia, Arte e Xeografía da Universidade de Vigo.

Mª Celsa Pesqueira Sánchez
celsapesqueira@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Luis Prados Lence
luisprados@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Título Superior de Deseño, especialidade Gráfico.
Técnico Superior en Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción.
Certificado Nivel Avanzado C1 Lingua Inglesa, Escola Oficial de Idiomas.

María Nelly Rial Verde
rialverde@edu.xunta.gal

Mestra de taller de fotografía e procesos de reprodución.

Iria Rivas Ferreira
iriarivas@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta.

F. Javier Rodríguez López
javierr@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Debuxo Lineal.

Arquitecto.

Lucía Rodríguez Núñez
luciarodrigueznunez@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

María Sol Rojo Vázquez
mariasolrojo@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Mónica Sabariz Casado
monicasabariz@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas. Especialidade Deseño Gráfico.

Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Vigo.

Pedro Sancho Díaz
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño Gráfico.

Arquitecto. Universidade da Coruña.
Mestrado en Artes Escénicas pola Universidade de Vigo.
Mestrado en Cine e Televisión pola Universidade Carlos III de Madrid.
Mestrado en Formación de profesorado pola Universidade de Barcelona.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

Profesor de Teoría e Práctica do Deseño.

Arquitecto.

Olalla Nazaret Sío Lomba
olallasio@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño na especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas.
Licenciada en Comunicación Audiovisual.

José Manuel Taboada Beato
jmtaboada@edu.xunta.es

Profesor de Debuxo Artístico e Cor. Licenciado en Belas Artes.

César Taboada Varela
cesartaboadavarela@gmail.com

Mestre de Taller en deseño gráfico, procesos de reproducción e estampación, EASD de Ourense (1989).
Mestre de Taller en Artes Plásticas e Deseño.

Licenciado en Belas Artes (1995).  
Graduado en Artes Plásticas, Deseño en Interiores e Diseño Gráfico (1987).
4º Curso de Medicina (1986).
5 anos de prácticas en GRADES, empresa de Offset, serigrafía e publicidade, socio propietario (1989).

Bernardo Villanueva Fernández
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Juan Villaverde Troncoso
juandibujo2018@gmail.com

Profesor de artes plásticas e deseño. Especialidade Debuxo e Cor.

Licenciado en Belas Artes. Especialidade pintura.

Catalina Alonso Rodríguez
catalina.alonso@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Historia da Arte.

Licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago.

Marta Cousiño Gómez
mcousinho@edu.xunta.gal

Profesora de artes plásticas e deseño. Especialidade de Volume.

Técnica en artes aplicadas da escultura pola EASD Mestre Mateo.
Mestrado en Creación e Investigación en Arte Contemporánea pola Universidade de Vigo.

Josetxu Fernández Cárcamo
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño Gráfico.

Cosme Fernández González
cosme@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico

Título de Deseño na especialidade de Gráfico pola EASD Antonio Faílde, Ourense 2010.
Técnico Superior en Ilustración pola EASD Antonio Faílde, Ourense 2002.

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Antonio Ferreiro Rodríguez
tonho@edu.xunta.es

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Licenciado en Belas Artes.

Francisco J. Gaiteiro Pérez
frangaiteiro@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Barcelona.

Armando García Ferreiro
armando@edu.xunta.es

Profesor de Belas Artes e Deseño pola especialidade de Fotografía.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade Complutense de Madrid.

Xosé Manoel González Rivera
ribeira@edu.xunta.es

Profesor de Belas Artes e Deseño pola especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciado en Belas Artes na especialidade de Deseño pola Universitat de Barcelona.
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Premio Extraordinario de Doutoramento pola Universidade de Vigo.

Monserrat Gómez Bravo
mgbravo@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Medios Audiovisuais.

Licenciada en Ciencias da Información e Comunicación Audiovisual pola Universidade Complutense de Madrid.
Postgrao no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidad I pola Universidade Complutense de Madrid.

Néstor Martín Gulías
martingulias@gmail.com

Docente da especialidade de Debuxo Técnico do Ciclo Superior de Ilustración e das Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico.

Doutor en Belas Artes.
Docente na Universidade de Vigo.
Docente numerario de Educación Secundaria.
Catedrático de Debuxo Técnico.

Mónica Sabariz Casado
monicasabariz@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas. Especialidade Deseño Gráfico.

Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Vigo.

Pedro Sancho Díaz
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño Gráfico.

Arquitecto. Universidade da Coruña.
Mestrado en Artes Escénicas pola Universidade de Vigo.
Mestrado en Cine e Televisión pola Universidade Carlos III de Madrid.
Mestrado en Formación de profesorado pola Universidade de Barcelona.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

Olalla Nazaret Sío Lomba
olallasio@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño na especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas.
Licenciada en Comunicación Audiovisual.

Catalina Alonso Rodríguez
catalina.alonso@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Historia da Arte.

Licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago.

Luis Carreira Varela
luiscarreira@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade de Debuxo e Cor.

Licenciado en Filoloxía.

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Jacobo Fernández Serrano
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Debuxo e Cor.

Francisco J. Gaiteiro Pérez
frangaiteiro@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Barcelona.

Néstor Martín Gulías
martingulias@gmail.com

Docente da especialidade de Debuxo Técnico do Ciclo Superior de Ilustración e das Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico.

Doutor en Belas Artes.
Docente na Universidade de Vigo.
Docente numerario de Educación Secundaria.
Catedrático de Debuxo Técnico.

Mª Laura Martínez López
marialauramartinezlopez@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Debuxo e Cor.

Licenciada en Belas Artes.

Elena Nieto Atanes
ena@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Medios informáticos.

Licenciada en Belas Artes. Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.
Curso de Postgrao da Universidad de Vigo, “Animación e páxinas web con Flashmx2004”.
Cursos de doutorado na facultade de historia de Ourense.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

José Manuel Taboada Beato
jmtaboada@edu.xunta.es

Profesor de Debuxo Artístico e Cor. Licenciado en Belas Artes.

César Taboada Varela
cesartaboadavarela@gmail.com

Mestre de Taller en deseño gráfico, procesos de reproducción e estampación, EASD de Ourense (1989).
Mestre de Taller en Artes Plásticas e Deseño.

Licenciado en Belas Artes (1995).  
Graduado en Artes Plásticas, Deseño en Interiores e Diseño Gráfico (1987).
4º Curso de Medicina (1986).
5 anos de prácticas en GRADES, empresa de Offset, serigrafía e publicidade, socio propietario (1989).

Juan Villaverde Troncoso
juandibujo2018@gmail.com

Profesor de artes plásticas e deseño. Especialidade Debuxo e Cor.

Licenciado en Belas Artes. Especialidade pintura.

Catalina Alonso Rodríguez
catalina.alonso@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Historia da Arte.

Licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago.

Álvaro Blanco Vázquez
alvaroblanco@edu.xunta.gal

Profesor de Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble.

Licenciado en Historia.
Técnico Superior en Deseño e Amoblamento.

Ofelia Cardo Cañizares
ocardo@edu.xunta.es

Catedrática de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Volume.

Licenciada en Belas Artes pola Universidade Politécnica de Valencia.

Javier Fernández Alonso
Javier.fernandez@edu.xunta.es

Mestre taller do Moble. Graduado en Artes. Especialidade Deseño do Moble.

Elena Nieto Atanes
ena@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Medios informáticos.

Licenciada en Belas Artes. Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.
Curso de Postgrao da Universidad de Vigo, “Animación e páxinas web con Flashmx2004”.
Cursos de doutorado na facultade de historia de Ourense.

Luis Prados Lence
luisprados@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Título Superior de Deseño, especialidade Gráfico.
Técnico Superior en Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción.
Certificado Nivel Avanzado C1 Lingua Inglesa, Escola Oficial de Idiomas.

F. Javier Rodríguez López
javierr@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Debuxo Lineal.

Arquitecto.

María Sol Rojo Vázquez
mariasolrojo@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

Virginia Barros Angueira
mvirginiabarros@yahoo.es

Profesora da especialidade de Fotografía.

Licenciada en Belas Artes.

Armando García Ferreiro
armando@edu.xunta.es

Profesor de Belas Artes e Deseño pola especialidade de Fotografía.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade Complutense de Madrid.

Monserrat Gómez Bravo
mgbravo@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Medios Audiovisuais.

Licenciada en Ciencias da Información e Comunicación Audiovisual pola Universidade Complutense de Madrid.
Postgrao no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidad I pola Universidade Complutense de Madrid.

Juan Luis Luaces Fandiño
xoanluaces@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Audiovisuais.

María Nelly Rial Verde
rialverde@edu.xunta.gal

Mestra de taller de fotografía e procesos de reprodución.

César Taboada Varela
cesartaboadavarela@gmail.com

Mestre de Taller en deseño gráfico, procesos de reproducción e estampación, EASD de Ourense (1989).
Mestre de Taller en Artes Plásticas e Deseño.

Licenciado en Belas Artes (1995).  
Graduado en Artes Plásticas, Deseño en Interiores e Diseño Gráfico (1987).
4º Curso de Medicina (1986).
5 anos de prácticas en GRADES, empresa de Offset, serigrafía e publicidade, socio propietario (1989).

Bernardo Villanueva Fernández
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Talía Fernández Fernández
taliafernandez@edu.xunta.es

Profesora de artes plásticas e deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta.
Diploma de Estudos Avanzados (DEA) e Suficiencia Investigadora dentro do programa de doutorado “Patoloxía e restauración arquitectónica” do departamento de Construcións Arquitectónicas da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña.
Mestrado universitario en prevención de riscos laborais pola Universidade Francisco de Vitoria.

Docente de Deseño de Interiores na EASD Pablo Picasso.
Docente de Deseño de Produto na EASD Mestre Mateo.

Participación no Proxecto de Investigación para a rehabilitación e revitalización do Barrio das Flores (A Coruña) - Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña.
Colaboracións con estudos de arquitectura: Vier arquitectos, José Ramón Garitaonaindía de Vera, Arturo Franco Taboada e Freire e Vincent arquitectos.
Obras propias en colaboración coa arquitecta Andrea Fernández Fernández en zwei | estudio creativo.

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Lois Guillán Santamaría
lois.guillan@edu.xunta.es

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño de Interiores.

Diplomado en Deseño de Produto pola EASD Mestre Mateo.
Técnico Superior en Deseño de Interiores pola EASD Mestre Mateo.
Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte pola Universidade da Coruña.

Miguel Ángel Mantilla González
mmantilla@edu.xunta.es

Profesor de Belas Artes e Deseño pola especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

Licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.
Doutor en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela.
Recoñecemento da Suficiencia Investigadora.

Elena Nieto Atanes
ena@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Medios informáticos.

Licenciada en Belas Artes. Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.
Curso de Postgrao da Universidad de Vigo, “Animación e páxinas web con Flashmx2004”.
Cursos de doutorado na facultade de historia de Ourense.

Lola Peláez Rivero
lolapelaez@edu.xunta.gal

Profesora de Belas Artes e Deseño pola especialidade de Deseño de Interiores

Arquitecta Técnica, especialidade Urbanismo e Control de Calidade pola Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña.
Arquitecta Superior, especialidade Urbanismo pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Diploma de estudos avanzados do 13 de setembro de 2010 polo Departamento de Historia, Arte e Xeografía da Universidade de Vigo.

Mª Celsa Pesqueira Sánchez
celsapesqueira@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Iria Rivas Ferreira
iriarivas@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta.

F. Javier Rodríguez López
javierr@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Debuxo Lineal.

Arquitecto.

Lucía Rodríguez Núñez
luciarodrigueznunez@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

Profesor de Teoría e Práctica do Deseño.

Arquitecto.

César Taboada Varela
cesartaboadavarela@gmail.com

Mestre de Taller en deseño gráfico, procesos de reproducción e estampación, EASD de Ourense (1989).
Mestre de Taller en Artes Plásticas e Deseño.

Licenciado en Belas Artes (1995).  
Graduado en Artes Plásticas, Deseño en Interiores e Diseño Gráfico (1987).
4º Curso de Medicina (1986).
5 anos de prácticas en GRADES, empresa de Offset, serigrafía e publicidade, socio propietario (1989).