Image gallery
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Access and registration
 · 
Professional Teaching of Plastic Arts and Design

Extraordinary call EEAAPP

by

Graph

Published on

05/08/2020

Data: 10/09/2020

Publicada no portal web da Consellería de Educación a convocatoria extraordinaria de probas de acceso ás Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2020/21, a celebrar o día 10 de setembro. Na EASD Antonio Faílde ofértanse 15 prazas para o Ciclo Formativos de Grao Superior de Fotografía e 10 prazas para o Ciclo Formativos de Grao Superior de Ebanistería Artística.

Inscrición na secretaría da escola ata o día 7 de setembro.

Listaxe de inscritos/as 9 de setembro

Realización da proba específica:

Día 10 de setembro de 2020 na Escola de Arte e Superior de Deseño elixida en primeira opción, e segundo o seguinte horario:

Primeiro exercicio: das 10.00 ás 11.00 horas.

Segundo exercicio: das 12.00 ás 14.00 horas.

Terceiro exercicio: das 17.00 ás 19.00 horas. Día 11 de setembro:

Publicación de cualificacións provisionais nas páxinas web das EASD de Galicia e no Portal da Consellería de Educación, Universidade e FP.

Día 14 de setembro de 2020: Publicación das cualificacións definitivas.

Día 15 de setembro de 2020: Asignación de prazas nas páxinas web das EASD de Galicia e no portal da Consellería de de Educación, Universidade e FP.

Días 17 e 18 de setembro de 2020: Matrícula.

VER INSTRUCIÓN

Consulta na seguinte ligazón as normas da EASD Antonio Faílde sobre prevención e hixiene a ter en conta no desenvolvemento das probas de acceso.

NORMAS PROBAS

LISTAXE INSCRICIÓNS PROBAS

CUALIFICACIONS PROVISIONAIS

CUALIFICACIONS DEFINITIVAS

ASIGNACIÓN PRAZAS EASD ANTONIO FAÍLDE

ASIGNACIÓN PRAZAS EASDs GALICIA

Go to the news front page
Access and registration
 · 
Professional Teaching of Plastic Arts and Design
WATCH LIVE

Extraordinary call EEAAPP

Data: 10/09/2020

05/08/2020
Graph

Publicada no portal web da Consellería de Educación a convocatoria extraordinaria de probas de acceso ás Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2020/21, a celebrar o día 10 de setembro. Na EASD Antonio Faílde ofértanse 15 prazas para o Ciclo Formativos de Grao Superior de Fotografía e 10 prazas para o Ciclo Formativos de Grao Superior de Ebanistería Artística.

Inscrición na secretaría da escola ata o día 7 de setembro.

Listaxe de inscritos/as 9 de setembro

Realización da proba específica:

Día 10 de setembro de 2020 na Escola de Arte e Superior de Deseño elixida en primeira opción, e segundo o seguinte horario:

Primeiro exercicio: das 10.00 ás 11.00 horas.

Segundo exercicio: das 12.00 ás 14.00 horas.

Terceiro exercicio: das 17.00 ás 19.00 horas. Día 11 de setembro:

Publicación de cualificacións provisionais nas páxinas web das EASD de Galicia e no Portal da Consellería de Educación, Universidade e FP.

Día 14 de setembro de 2020: Publicación das cualificacións definitivas.

Día 15 de setembro de 2020: Asignación de prazas nas páxinas web das EASD de Galicia e no portal da Consellería de de Educación, Universidade e FP.

Días 17 e 18 de setembro de 2020: Matrícula.

VER INSTRUCIÓN

Consulta na seguinte ligazón as normas da EASD Antonio Faílde sobre prevención e hixiene a ter en conta no desenvolvemento das probas de acceso.

NORMAS PROBAS

LISTAXE INSCRICIÓNS PROBAS

CUALIFICACIONS PROVISIONAIS

CUALIFICACIONS DEFINITIVAS

ASIGNACIÓN PRAZAS EASD ANTONIO FAÍLDE

ASIGNACIÓN PRAZAS EASDs GALICIA

Video gallery

Image gallery

No items found.
No items found.
No items found.
Return to the news page →