Image gallery
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Access and registration
 · 
Higher Education in Design

Access EEAASSD 2020-2021

by

Graph

Published on

12/06/2020

Publicada a RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, das instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2020/21.

RESOLUCIÓN

A EASD Antonio Faílde oferta 20 prazas para cada unha das especialidades: Deseño Gráfico e Deseño de Interiores, das que 16 prazas serán para acceso con proba e 4 prazas para acceso directo.

As solicitudes para participar nestas probas de acceso poderanse presentar desde o día 18 ata o día 29 de xuño, ambos os dous incluídos. Formulario dispoñible en https://www.edu.xunta.es/eas/ e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365.

INSCRICIÓN

CHAVE 365

Se tes problemas para o rexistro telemático da inscrición podes cubrir e descargar estes impresos.

PROBA ESPECÍFICA

ACCESO DIRECTO

Podes abonar as taxas de inscrición seguindo estas instrucións:

PAGAMENTO TAXAS

As probas substitutivas do requisito de titulación de bacharelato terán lugar o día 6 de xullo no IES as Fontiñas de Santiago de Compostela, de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 17:00. De ser o caso, deberá consignarse no formulario da solicitude. Recomendamos a realización desta proba ao alumnado con materias pendentes de bacharelato xa que, debido ao adiamento a setembro da convocatoria extraordinaria, esta circunstancia impediría a eventual adxudicación de prazas en xullo no caso de realizar e superar únicamente a proba específica.

As probas específicas realizaranse o día 13 de xullo nas EASDs de Galicia: EASD Antonio Faílde de Ourense, EASD Pablo Picasso da Coruña, EASD Mestre Mateo de Santiago de Compostela e EASD Ramón Falcón de Lugo de 11:00 a 13:00 e de 16:00 a 20:00.

PROBA SUST. BACH. ANO ANTERIOR

PROBA ESPECÍFICA ANO ANTERIOR


Consulta na seguinte ligazón as normas da EASD Antonio Faílde sobre prevención e hixiene a ter en conta no desenvolvemento das probas de acceso.

NORMAS PROBAS

Entrega da documentación na EASD

Deberase solicitar cita previa no 988 238 365, 988 220 000 ou 988 391 073 e acudir á escola con mascarilla entre os días 18 e 29 de xuño .

Deberase entregar:

– Copia da solicitude de inscrición

– Copia do DNI

– Resgardo de aboamento das taxas

– Segundo proceda: certificados académicos orixinais, copia compulsada de titulación así como orixinais ou copia compulsada documentación acreditativa alegada.

Resumo de datas relevantes

Perídodo de inscrición para as probas e para os accesos directos: do 18 ao 29 de xuño

Publicación da listaxe provisional de inscritos nas probas: 30 de xuño

Reclamacións á listaxe provisional de inscritos: 1 e 2 de xullo.

Publicación da listaxe definitiva de inscritos: 3 de xullo.

Proba de madureza: luns 6 de xullo de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 17:00.

Proba específica: luns 13 de xullo nas EASD de Galicia de 11:00 a 13:00 e de 16:00 a 20:00.

Publicación das cualificacións provisionais: antes do 17 de xullo.

Prazo de reclamación ás cualificacións provisionais da proba específica: do 21 ao 22 de xullo. CORRIXIDO

Publicación das cualificacións definitivas, 23 de xullo. CORRIXIDO

Publicación da listaxe de admitidos por EASD e especialidade: 24 de xullo. CORRIXIDO

Primeiro prazo de matrícula, do 27 ao 30 de xullo. CORRIXIDO

Segundo prazo de matrícula, 3 e 4 de setembro.

Terceiro prazo de matrícula, do 16 ao 18 de setembro.

LISTAXE PROV. ADMISIÓN PROBA ESPECÍFICA

LISTAXE PROV. ADMISIÓN PROBA SUBST. BACHARELATO

LISTAXE DEF. ADMISIÓN PROBA ESPECÍFICA

LISTAXE DEF. ADMISIÓN PROBA SUBST. BACHARELATO

CUALIFICACIÓNS PROV. PROBA SUBST. BACHARELATO

CUALIFICACIÓNS DEF. PROBA SUBST. BACHARELATO

CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS PROBA ESPECÍFICA

IMPORTANTE

Detectado polo Tribunal das probas específicas de acceso ás Ensinanzas Superiores de Deseño para o curso 2020/21  un erro no cálculo das cualificacións da proba, publícase a seguinte CORRECCIÓN da listaxe provisional de cualificacións da proba específica con data 20/07/2020.

CORRECIÓN CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS PROBA ESPECÍFICA

NOVOS PRAZOS

Poderanse presentar reclamacións a esta listaxe os días 21 e 22 de xullo

Publicación da listaxe de cualificacións definitivas o 23 de xullo

Publicación da listaxe definitiva de admitidos/as para cada escola: 24 de xullo

Prazo ordinario de matrícula, do 27 ao 30 xullo

Nova adxudicación de prazas: 31 xullo

Matrícula prazas de nova adxudicación do 3 ao 4 de setembro

CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS PROBA ESPECÍFICA

LISTAXE DE ADMISIÓN EEAASSD 2020/21

LISTAXE DE 2ª ADXUDICACIÓN EEAASSD 2020/21

Prazo de matrícula, desde as 10:00h do día 27  de xullo, ás 14:00h. do día 30 de xullo.

Dado que non se cubriron todas as prazas ofertadas de Deseño de Interiores da EASD Ramón Falcón de Lugo, as persoas aspirantes que se encontren en lista de espera, poderán optar a unha destas prazas  dirixiindo unha mensaxe ao enderezo electrónico xsere@edu.xunta.gal antes das 14:00h. do día 30 de xullo de 2020 indicando a súa vontade ao respecto e aportando os seus datos.

PREGUNTAS FRECUENTES

FAQS ACCESO

Iremos publicando neste mesmo post as listaxes relacionadas co desenvolvemento das probas de acceso (inscritos provisionais, definitivos, cualificacións, etc).

MÁIS INFORMACIÓN

Tels.: (+34) 988 238 365 – (+34) 988 220 000 – (+34) 988 391 073

escola.arte.antonio.failde@edu.xunta.es

Go to the news front page
Access and registration
 · 
Higher Education in Design
WATCH LIVE

Access EEAASSD 2020-2021

12/06/2020
Graph

Publicada a RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, das instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2020/21.

RESOLUCIÓN

A EASD Antonio Faílde oferta 20 prazas para cada unha das especialidades: Deseño Gráfico e Deseño de Interiores, das que 16 prazas serán para acceso con proba e 4 prazas para acceso directo.

As solicitudes para participar nestas probas de acceso poderanse presentar desde o día 18 ata o día 29 de xuño, ambos os dous incluídos. Formulario dispoñible en https://www.edu.xunta.es/eas/ e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365.

INSCRICIÓN

CHAVE 365

Se tes problemas para o rexistro telemático da inscrición podes cubrir e descargar estes impresos.

PROBA ESPECÍFICA

ACCESO DIRECTO

Podes abonar as taxas de inscrición seguindo estas instrucións:

PAGAMENTO TAXAS

As probas substitutivas do requisito de titulación de bacharelato terán lugar o día 6 de xullo no IES as Fontiñas de Santiago de Compostela, de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 17:00. De ser o caso, deberá consignarse no formulario da solicitude. Recomendamos a realización desta proba ao alumnado con materias pendentes de bacharelato xa que, debido ao adiamento a setembro da convocatoria extraordinaria, esta circunstancia impediría a eventual adxudicación de prazas en xullo no caso de realizar e superar únicamente a proba específica.

As probas específicas realizaranse o día 13 de xullo nas EASDs de Galicia: EASD Antonio Faílde de Ourense, EASD Pablo Picasso da Coruña, EASD Mestre Mateo de Santiago de Compostela e EASD Ramón Falcón de Lugo de 11:00 a 13:00 e de 16:00 a 20:00.

PROBA SUST. BACH. ANO ANTERIOR

PROBA ESPECÍFICA ANO ANTERIOR


Consulta na seguinte ligazón as normas da EASD Antonio Faílde sobre prevención e hixiene a ter en conta no desenvolvemento das probas de acceso.

NORMAS PROBAS

Entrega da documentación na EASD

Deberase solicitar cita previa no 988 238 365, 988 220 000 ou 988 391 073 e acudir á escola con mascarilla entre os días 18 e 29 de xuño .

Deberase entregar:

– Copia da solicitude de inscrición

– Copia do DNI

– Resgardo de aboamento das taxas

– Segundo proceda: certificados académicos orixinais, copia compulsada de titulación así como orixinais ou copia compulsada documentación acreditativa alegada.

Resumo de datas relevantes

Perídodo de inscrición para as probas e para os accesos directos: do 18 ao 29 de xuño

Publicación da listaxe provisional de inscritos nas probas: 30 de xuño

Reclamacións á listaxe provisional de inscritos: 1 e 2 de xullo.

Publicación da listaxe definitiva de inscritos: 3 de xullo.

Proba de madureza: luns 6 de xullo de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 17:00.

Proba específica: luns 13 de xullo nas EASD de Galicia de 11:00 a 13:00 e de 16:00 a 20:00.

Publicación das cualificacións provisionais: antes do 17 de xullo.

Prazo de reclamación ás cualificacións provisionais da proba específica: do 21 ao 22 de xullo. CORRIXIDO

Publicación das cualificacións definitivas, 23 de xullo. CORRIXIDO

Publicación da listaxe de admitidos por EASD e especialidade: 24 de xullo. CORRIXIDO

Primeiro prazo de matrícula, do 27 ao 30 de xullo. CORRIXIDO

Segundo prazo de matrícula, 3 e 4 de setembro.

Terceiro prazo de matrícula, do 16 ao 18 de setembro.

LISTAXE PROV. ADMISIÓN PROBA ESPECÍFICA

LISTAXE PROV. ADMISIÓN PROBA SUBST. BACHARELATO

LISTAXE DEF. ADMISIÓN PROBA ESPECÍFICA

LISTAXE DEF. ADMISIÓN PROBA SUBST. BACHARELATO

CUALIFICACIÓNS PROV. PROBA SUBST. BACHARELATO

CUALIFICACIÓNS DEF. PROBA SUBST. BACHARELATO

CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS PROBA ESPECÍFICA

IMPORTANTE

Detectado polo Tribunal das probas específicas de acceso ás Ensinanzas Superiores de Deseño para o curso 2020/21  un erro no cálculo das cualificacións da proba, publícase a seguinte CORRECCIÓN da listaxe provisional de cualificacións da proba específica con data 20/07/2020.

CORRECIÓN CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS PROBA ESPECÍFICA

NOVOS PRAZOS

Poderanse presentar reclamacións a esta listaxe os días 21 e 22 de xullo

Publicación da listaxe de cualificacións definitivas o 23 de xullo

Publicación da listaxe definitiva de admitidos/as para cada escola: 24 de xullo

Prazo ordinario de matrícula, do 27 ao 30 xullo

Nova adxudicación de prazas: 31 xullo

Matrícula prazas de nova adxudicación do 3 ao 4 de setembro

CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS PROBA ESPECÍFICA

LISTAXE DE ADMISIÓN EEAASSD 2020/21

LISTAXE DE 2ª ADXUDICACIÓN EEAASSD 2020/21

Prazo de matrícula, desde as 10:00h do día 27  de xullo, ás 14:00h. do día 30 de xullo.

Dado que non se cubriron todas as prazas ofertadas de Deseño de Interiores da EASD Ramón Falcón de Lugo, as persoas aspirantes que se encontren en lista de espera, poderán optar a unha destas prazas  dirixiindo unha mensaxe ao enderezo electrónico xsere@edu.xunta.gal antes das 14:00h. do día 30 de xullo de 2020 indicando a súa vontade ao respecto e aportando os seus datos.

PREGUNTAS FRECUENTES

FAQS ACCESO

Iremos publicando neste mesmo post as listaxes relacionadas co desenvolvemento das probas de acceso (inscritos provisionais, definitivos, cualificacións, etc).

MÁIS INFORMACIÓN

Tels.: (+34) 988 238 365 – (+34) 988 220 000 – (+34) 988 391 073

escola.arte.antonio.failde@edu.xunta.es

Video gallery

Image gallery

No items found.
No items found.
No items found.
Return to the news page →